دوره های آموزشی

برگذاری دوره های آموزش در سطوح مختلفی سازمانی و شخصی به همراه اعطای مدرک

لیست دوره ها

CEH-v10
پیش نیاز
تاریخ برگذاری 22 / اردیبهشت / 1398
مدت 40 ساعت
ظرفیت 8 نفر
ارایه مدرک دارد
توضیحات
مشاهده توضیحات دوره
Network Plus
پیش نیاز
تاریخ برگذاری 22 / اردیبهشت / 1398
مدت 40 ساعت
ظرفیت 8 نفر
ارایه مدرک دارد
توضیحات

از دانش شبکه می توان به عنوان یکی از مهمترین این تخصص ها و به طبع آن از مدارک مربوط به شبکه به عنوان مهمترین و رایج ترین مدارک بین المللی IT یاد کرد.

مشاهده توضیحات دوره
دوره آموزش لینوکس - LPIC1 بهار 97
پیش نیاز
تاریخ برگذاری 22 / اردیبهشت / 1398
مدت 100 ساعت
ظرفیت 10 نفر
ارایه مدرک دارد
توضیحات

دریچه ی ورود به دنیای لینوکس و متن باز

دوره آموزش لینوکس LPIC1 (مدیریت سرور) اولین گام برای ورود شما به دنیای لینوکس و متن باز است

مشاهده توضیحات دوره