دوره های آموزشی

برگذاری دوره های آموزش در سطوح مختلفی سازمانی و شخصی به همراه اعطای مدرک

لیست دوره ها

دوره آموزش لینوکس - LPIC1 بهار 97
پیش نیاز
تاریخ برگذاری 22 / اردیبهشت / 1398
مدت 100 ساعت
ظرفیت 10 نفر
ارایه مدرک دارد
توضیحات

دریچه ی ورود به دنیای لینوکس و متن باز

دوره آموزش لینوکس LPIC1 (مدیریت سرور) اولین گام برای ورود شما به دنیای لینوکس و متن باز است

مشاهده توضیحات دوره