دوره های فعال واحد آموزشگاه
نام دوره / نام استاد تاریخ شروع تعداد ساعت / ساعت برگزاری شهریه دوره وضعیت ثبت نام
دوره CEH - هکر قانون مند
مهندس آشفته یزدی
15 / دی / 1400 30 ساعت
09:00-19:00
600000 تومان ثبت نام در دوره
Web App Security Testing
مهندس آشفته یزدی
22 / دی / 1400 30 ساعت
17:00-20:30
900000 تومان ثبت نام در دوره
Linux Essential
مهندس داوود
02 / بهمن / 1400 24 ساعت
16:00-19:00
1000000 تومان ثبت نام در دوره
LPIC-1
مهندس داوود
20 / بهمن / 1400 52 ساعت
16:00-20:00
1500000 تومان ثبت نام در دوره

خدمات افتا

خدمات افتا

طراحی سایت

طراحی سایت

طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن

مدیریت سرور

مدیریت سرور

بهینه سازی

سئو

بهینه سازی

سئو

مشتریان ما